Finansiering

Finansiering af investeringsejendomme er ofte en kompliceret og udfordrende proces – ikke mindst i forbindelse med danske investorers belåning af ejendomme i Tyskland og Sverige.

RE-CONSULT er gennem en mangeårig erfaring fra arbejdet med finansieringsopgaver fortrolig med processerne og tankegangen
hos såvel realkredit- som pengeinstitutter, hvilket smidiggør
muligheden for at kunne håndtere eventuelle problemstilling og
opnå den optimale løsning.

RE-CONSULT yder i forbindelse med finansieringen af investerings-ejendomme rådgivning og sparring i relation til

  • finansieringsstruktur – ricisi og følsomhed,
  • alternativ finansiering – potentielle långivere,
  • låneansøgning – udfærdigelse og præsentation,
  • lånetilbud – gennemgang og analyse,
  • låneeffektuering – koordinering og opfølgning.

Finansieringsformidlingen foretager RE-CONSULT ofte i samarbejde med nøgternt udvalgte samarbejdspartnere, således at der i lånesagsprocessen kan tages hensyn til eksempelvis udenlandske långiveres specielle behov og krav til låneformalia.

Ligeledes involverer RE-CONSULT detailspecialister, såfremt der er behov for individuelle finansielle konstruktioner. Dette kan eksempelvis være tilfældet, såfremt der er tale om exit-opgaver, restrukturering af større ejendomsporteføljer og/eller komplekse finansieringer.

RE-CONSULT vil dog altid være tæt på processen og koordinere kommunikationen mellem klientens og de sagsinvolverede parter.Penge