Investeringsejendomme

RE-CONSULTs erfaring og knowhow omfatter stort set alle temaer og problemstilling i relation til ejendomsinvesteringer, -handler, -drift,
-finansiering og -udvikling.

Afhængig af sagskarakteren og omfanget bliver opgaverne ofte udført i samarbejde med andre ejendomsspecialister og -sagkyndige, således at der via RE-CONSULTs involvering og koordinering sikres en optimal opgaveløsning.

RE-CONSULT tilbyder rådgivning og bistand til primært danske ejendomsaktører i forbindelse med såvel nye som eksisterende investeringer i Danmark, Tyskland og Sverige. Ydelserne og assistancen omfatter således opgaver vedrørende

  • ejendomsformidling – køb og salg, søgning, udvælgelse, vurderinger, analyser, koordinering af transaktioner m.v.,
  • ejendomsfinansiering – analyse af lånemuligheder, formidling af nybelåning, refinansiering og tillægsbelåning, assistance til låneeffektuering etc.,
  • ejendomsudlejning – lejersøgning, lejekontraktsforhold o.l.,
  • ejendomsudvikling og -projektgennemførelse – leje- og driftsoptimering, om- og nybyggeri, kontakt til arkitekt, ingeniør o.l.
  • ejendomsrådgivning og konsulentydelser – added value, analyser, vurderinger, beskrivelser o.l.

I relation til de tre sidstnævnte ydelser er RE-CONSULTs målgruppe såvel ejendomsinvestorer, der ønsker opgaver outsourcet eller ikke besidder den fornødne faglige knowhow, som professionelle og etablerede ejendomsinvestorer, der ønsker at involvere en kompetent og professionel samarbejdspartner i forbindelse med løsningen af specifikke opgaver.

Ligeledes yder RE-CONSULT assistance til finansieringsinstitutter, som i forbindelse med vurderinger, rapporteringer, problemengagementer eller workout-sager ønsker at involvere en ejendomskompetent rådgiver og fortrolig partner, der tillige kender et finansieringsinstituts interesser og hensyn, og som har erfaring med forskellige løsningsmuligheder.

RE-CONSULTs forretningsmodel for køb og salg af ejendomme er i øvrigt kendetegnet ved, at der ofte kun er en lille håndfuld sager i bearbejdning. Dette skyldes såvel ressourcemæssige årsager som hensynet til at sikre hver enkelt sag maksimal fokus.

Ejendomshandlerne foregår tillige typisk diskret via RE-CONSULTs kontaktnet og uden forudgående annoncering. Såfremt klienten ønsker det, eller opgaven nødvendiggør det, kan der dog aftales en markedsføring via eksempelvis dagblade og internetportaler.

 

 

Ejendom