Investeringsprofil

Sammenlignet med andre investeringsprodukter er en investering i CYGNUS kendetegnet af følgende forhold:

 • En snæver kreds af investorer med sammenfaldende investe-
  ringsinteresse.
 • Lave omkostninger – såvel ved erhvervelsen af ejendomme
  som i forbindelse med den løbende drift.
 • Relativ høj egenkapitalandel – soliditet > 30 %.
 • Ejendomme med stabilt cash flow (efter finansieringsudgifter)
  og værdistigningspotentiale.
 • Rationel risikospredning – pga. ejendommen(e)s diversificering.
 • Effektiv organisation – handlingsberedt og optimeringsorienteret.
 • Stor kompetence og kvalitet i relation til procedurer, søgning,
  selektering, købseffektuering, finansiering, drift og administration.
 • Ejendoms- og selskabsadministrationen outsources med tæt opfølgning og faste rapporteringsprocedurer.

En investering i regi af CYGNUS skal tillige efterleve følgende kriterier:

 • Velbeliggende ejendomme uden væsentligt vedligeholdelses-
  mæssigt efterslæb og med relativt sikker lejeindtægt eller oplagt lejeudviklingspotentiale.
 • Ejendomsdrift eksklusive lejetomgang servicerer ejendoms-
  belåningen ved min. 5 % p.a. (samlet rente- og afdragsprocent).
 • Ukomplicerede og likvide ejendomme – såvel i relation til drift
  som ved exit.
 • Bonitetsstærke investorer – velrenommerede kapitalejere.
 • Alene investeringer, som projektudbyderen (RE-CONSULT)
  selv ville foretage.