Investorlogin

Såfremt du allerede deltager i et projekt i regi af CYGNUS, kan du via
login få adgang til datarummet for projektet.

I datarummet forefindes diverse dokumenter, beskrivelser og
rapporter for såvel selskabet som den(de) ejendom(me), du måtte
have investeret i.

Har du spørgsmål eller behov for informationer, der ikke forefindes i datarummet, er du altid velkommen til at kontakte RE-CONSULT. Vi
tilstræber så hurtigst muligt at besvare dig.