Investeringsproduktet

CYGNUS er en placement-mulighed for 1-5 investorer om sammen
at købe en eller flere ejendomme.

Investeringsproduktet henvender sig primært til investorer, der
ønsker ejendomme som et alternativ eller supplement til andre
investeringer, og som ikke har ressourcer til i eget regi at erhverve
og forestå driften, udviklingen og administrationen af ejendoms-
investeringen.

Investor skal således alene komme med den krævede egenkapital,
hvorefter RE-CONSULT og virksomhedens samarbejdspartnere vare-
tager al søgning og udvælgelse af ejendommene, der dog suverænt
besluttes købt af den pågældende investorkreds. Herefter forestår
CYGNUS forhandlingen og indkøbet af de respektive ejendomme,
ligesom al selskabs- og ejendomsmanagement samt den løbende
rapportering forestås i regi af CYGNUS.

Investor har dog løbende indflydelse og indsigt som ved en direkte ejendomsinvestering, men qua CYGNUS et minimalt behov for admi-
nistration og management af sin investering.

CYGNUS er et stjernebillede, der betyder ”svanen” eller ”det nordlige kryds”. Svanen er Danmarks nationalfugl og kendetegnet ved bl.a. overblik, ro, renhed, styrke, elegance, agtpågivenhed, synlighed og
klar til at kæmpe for sine værdier.

Disse egenskaber er i fuld harmoni med de investeringer, som fore-
tages i regi af CYGNUS. At stjernebilledet så samtidig kaldes ”det nordlige kryds” symboliserer, at CYGNUS og dets investeringer befin-
der sig, hvor tingene sker.