Prisliste

RE-CONSULT har ingen fast prisliste, da virksomhedens opgaver
og ydelser i relation til såvel volumen som ressourceindsats er
meget forskelligartede.

Honoraret for rådgivnings- og assistanceydelser vil imidlertid grundlæggende blive fastsat på baggrund af anvendt tidsforbrug og faktureret med tillæg af eventuelle rejse- og transport-omkostninger vedrørende den pågældende opgave.

Succesbaserede ydelser vedrørende opgaver, i relation til f.eks.

 • kapitaltilførsel,
 • om- og refinansiering, herunder tillægsbelåning,
 • købs- og salgsformidling af ejendomme,
 • restrukturering af belåning/kapitalstruktur,

vil som hovedregel blive faktureret som en procentdel af det pågældende formidlings-, kapital- eller handelsbeløb. Uden at
RE-CONSULT har en decideret guideline herfor, er det således, at
desto højere formidlingsbeløbet er, desto lavere vil honorarsatsen være.

 

 

 

 

 

 

 

Da RE-CONSULTs opgaver ofte består af en rådgivnings- og assistancefase samt derefter en formidlingsfase i relation til den anviste/aftalte løsning eller tilstræbte målsætning, bliver en opgave typisk aftalt honoreret med et fast grundbeløb med tillæg af et succesafhængigt honorar, der relateres til formidlingsbeløbet.

Vejledende prisliste
(beløb ex. moms pr. 01.01.2020)

 • Timeløn…………………………………………………………………. DKK   1.250,-
 • Opstartshonorar…………………………………………………… DKK 10.000,-
 • Depositum ved rekonstruk-
  tions-/saneringsopgaver……………………………………… DKK 25.000,-
 • Kapital- og låneformidling…………. 1-2 % af formidlingsbeløbet
 • Ejendomsformidling……………………….. 1-2 % af *handelsbeløbet
 • Ejendomsvurdering inkl.
  analyse og rapportering……….. DKK 15.000-50.000 pr. ejendom

*): Ved ejendomsformidling i form af en selskabshandel fastsættes              honoraret tilsvarende af den værdiansatte ejendomspris.