Referencer

RE-CONSULT har gennem tiderne løst mange forskelligartede
opgaver i relation til såvel virksomheder som vedrørende investeringsejendomme.

Følgende beskriver kort et repræsentativt udvalgt af sager, som
RE-CONSULT har været beskæftiget med.

Opgaver i relation til virksomhedsrådgivning

Dansk projektselskab (datterselskab af tysk virksomhed)
 • selskabsledelse
 • koordinering af solvent selskabslikvidation
Ejendomsmæglerkæde
 • sparring omkring udarbejdelse af forretningsbeskrivelse
  for nyt B2B-marked
 • udfærdigelse af forretningsplan for nyt forretningsområde
 • medvirken til udfærdigelse af dokumentkoncept
Handelsvirksomhed
 • indtjeningsanalyse og -optimering
 • forslag til omkostningsbesparelser
 • assistance til forretningsplan vedrørende etablering af
  internetbutik, herunder oplæg til website-indhold
Investeringsselskab
 • sparring omkring funding- og investorpotentiale
 • oplæg til kriterier for selektering af anlægsaktiver
 • medvirken til prospektudfærdigelse
 • revidering/optimering af investeringskalkulation (regneark)

 

Servicevirksomhed
 • ny forretningsplan og virksomhedsbeskrivelse
 • søgning af ny bankforbindelse
 • assistance vedrørende kapitaltilførsel
 • sparring omkring organisation og forretningsgange
 • rådgivning i forbindelse med etablering af udenlandske
  driftsselskaber
Opgaver i relation til investeringsejendomme
 • salgs-, købs- og finansieringsformidling
 • ejendomsvurdering
 • etablering af administrativt setup
 • optimering af driftsforhold
 • gennemgang af lejekontrakter og øvrige lejeforhold
 • analyse af udviklingsmuligheder
 • vurdering af risici og følsomheder
 • identificering af potentielle investorer
 • gennemgang og vurdering af udbudsmateriale og investerings-
  risici vedrørende et aktieselskabsprojekt med større ejendoms-
  portefølje
 • rådgivning, vurdering og bistand i forbindelse med refinansiering af ejendomsporteføljer i såvel Danmark som Tyskland og Sverige
 • nye låneaftaler med driftstilpasset finansieringsstruktur
 • assistance til rekonstruktion af ejendomsinvesteringer, gennem-
  gang og anvisning af løsningsmuligheder samt præsentation overfor og forhandling med långivere
 • prolongation af ejendomsbelåning, herunder rådgivning om valg af rentebindingsperiode
 • tilpasning af investeringsstruktur og frasalg af enkelte ejendom-
  me fra større ejendomsportefølje