- tak for interessen... 
RE-CONSULT Denmark ApS

Lindgrensvej 2, Over Hornbæk

DK-8920 Randers NV

Telefon: +45 29 66 93 01

E-mail: mvp@re-consult.dk  

Velkommen

RE-CONSULTs forretningsaktiviteter er koncentreret omkring virksomhedsrådgivning og afledt assistance vedrørende

  • forretningsplan, strategi og udvikling,
  • kapitalforhold/-struktur,
  • finansiel planlægning og optimering.

Derudover løses opgaver og ydes bistand i relation til investeringsejendomme beliggende i Danmark, Tyskland og Sverige, hvor rådgivningen og assistancen omfatter

  • ejendomssøgning og -formidling,
  • ejendomsfinansiering,
  • ejendomsudlejning,
  • ejendomsudvikling og -projektgennemførelse.

Forretningsydelserne er primært relateret til segmentet større udlejningsejendomme med butiks- og kontorlejemål. Men også hoteller samt boligudlejnings-, lager-, logistik- og industriejendomme ligger indenfor RE-CONSULTs forret-ningsområde.

RE-CONSULT er naturligvis gerne til rådighed for en uddybning og nærmere drøftelse heraf, samt om hvorledes vi eventuelt kan være med til at være dig eller din virksomhed behjælpelig.