Virksomhedsydelser

RE-CONSULTs erfaring og knowhow beror på mange års erfaring fra arbejdet med virksomheder indenfor stort set alle brancher – via indehaveren Michael Vad Petersens baggrund dels som bankansat og dels som virksomhedsleder.

RE-CONSULT tilbyder rådgivning og assistance til primært små og mellemstore virksomheder, dog ikke i form af administrativ services.

Ydelserne omfatter specielt opgaver vedrørende

  • ejendomsinvesteringer – rådgivning, vurderinger og analyser,
  • forretningsplan – overvejelser og indhold,
  • finansieringsstruktur – finansieringsbehov og -muligheder,
  • kapitaltilførelse – formidling og koordinering,
  • strategiforhold – SWOT-analyse og virksomhedsudvikling.

RE-CONSULTs rådgivning og assistance kan således omfatte deltagelse i alle faser i forbindelse med omsætning af idégrundlag og
målsætning(er), herunder omkring

  • udfærdigelse af strategier og handlingsplaner,
  • økonomistyring og finansiering,
  • forhandlinger med finansieringskilder,
  • etablering af nødvendige arbejdskapital.

RE-CONSULT bistår også gerne både virksomhedens bestyrelse og direktion i form af sparring omkring individuelle og selektive forhold.

Michael Vad Petersen deltager imidlertid af principielle årsager ikke i virksomhedsbestyrelser, men kan efter nærmere aftale indgå i virksomhedens eventuelle advisory board.