Forretningsfilosofi

Værdinormen er ganske enkelt, at klienter og investorer skal have en personlig og kvalificeret rådgivning og assistance – samt ikke mindst værdi af et samarbejde med           RE-CONSULT.

Konsulentbistand

RE-CONSULT har mange års erfaring og knowhow indenfor stort set alle virksomhedsbrancher – uanset om det drejer sig om forretningsplanen, økonomien eller strategiske forhold.

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme er ofte kendetegnet ved komplicerede og udfordrende processer, der kræver erfaring og ekspertviden – det har       RE-CONSULT.

CYGNUS

En placementmulighed for investorer, der ønsker ejendomme som et alternativ eller supplement til andre investeringer – og ikke selv har den fornødne viden eller tid dertil.

Rådgivning, forretningsudvikling og finansiering til virksomheder og investeringsejendomme

RE-CONSULTs forretningsaktiviteter er koncentreret omkring virksomhedsrådgivning og afledt assistance vedrørende

  • investeringsejendomme,
  • forretningsplan, strategi og udvikling,
  • kapitalforhold/-struktur,
  • finansiel planlægning og optimering.

RE-CONSULT er specialist i at løse opgaver og yde bistand i relation til investerings-ejendomme beliggende i primært Danmark, men også Tyskland og Sverige, hvor rådgivningen og assistancen omfatter

  • ejendomssøgning og -formidling,
  • ejendomsvurdering og -finansiering,
  • ejendomsdrift og -udvikling.

Forretningsydelserne er relateret til segmentet større udlejningsejendomme med bolig-, butiks- og kontorlejemål, men også hoteller samt lager-, logistik- og industriejendomme er indenfor RE-CONSULTs forretningsområde og kompetencer.

Jeg er gerne til rådighed for en uddybning og nærmere drøftelse heraf samt om, hvorledes RE-CONSULT eventuelt kan være med til at være dig eller din virksomhed behjælpelig.

God læselyst
  Venlig hilsen
Michael Vad Petersen
seniorkonsulent og indehaver